[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Quay gián đoạn 12

12.06.17, 11:55 GMT+7

Cơ cấu quay gián đoạn. Khâu dẫn: bánh chốt tím quay liên tục. 1 vòng của bánh tím làm bánh chốt xanh quay gián đoạn 1/10 vòng nhờ 2 chốt đỏ của bánh tím và bánh răng nhỏ 8 răng màu cam. Bánh xanh 20 chốt và bánh răng luôn ăn khớp với nhau. 4 răng trên bánh răng dài hơn các răng kia. Kết hợp với đường kính ngoài của bánh tím, chúng giữ cho bánh răng nhỏ và bánh chốt xanh đứng yên khi các chốt đỏ nói trên không ăn khớp. Có thể thay bánh chốt xanh bằng bánh răng thường. Xem: www.youtube.com/watch?v=rjWfIiaOFR4

Interrupted rotation 12

Input: violet pin gear rotate continuously. One revolution of the violet gear makes the blue pin gear rotate interruptedly one tenth of a revolution thanks to two red pins of the violet gear and orange pinion of 8 teeth. The blue gear of 20 pins and the pinion are always in mesh. Four teeth of the pinion are longer than the remainings. In combination with the outside diameter of the violet gear, they keep the pinion and the blue gear immobile when the above mentioned two pins are not in mesh. The blue pin gear can be replaced with an ordinary spur gear. See:
www.youtube.com/watch?v=rjWfIiaOFR4

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc