[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 10b

12.06.17, 6:50 GMT+7

Truyền động bánh răng khuyết.
Khâu dẫn: trục bánh răng hồng.
Số răng còn lại: Z1c = 18
Số răng ban đầu: Z1 = 40
Số răng bỏ đi: Z1f = Z1 — Z1c = 22
Bánh răng xanh (không bị bỏ răng) có Z2 = 20 răng.
Khi trục hồng quay 2 vòng, trục lục quay 1 vòng và dừng trong thời gian nửa vòng quay của khâu dẫn. Đĩa màu trong cố định với trục lục. Con trượt vòng màu xanh cố định với đĩa bằng vít đỏ (đẩy vào đáy của rãnh đuôi én). Con trượt tím đi lại có dừng ở một đầu hành trình (phải hoặc trái). Video cho thấy cách thay đổi vị trí dừng (từ đầu phải sang đầu trái hành trình) bằng cách điều chỉnh vị trí của con trượt vòng trên đĩa. Có thể đặt chỗ dừng của con trượt tím bất kì chỗ nào của hành trình.

Transmission with teeth-uncompleted gears 10b

Input: pink gear shaft.
Its number of remained teeth Z1c = 18
Its number of teeth (teeth-completed) Z1 = 40
Its number of cut-off teeth Z1f = Z1 — Z1c = 22
The green gear (teeth-completed) has Z2 = 20 teeth.
When the input makes 2 revolutions, the green makes 1 revolution and pause during ½ revolution of the input. Glass disk is fixed to the green shaft. Blue circular slider is fixed to the disk by red screw (pushing on bottom of the dovetail groove). Violet slider reciprocates with dwells at one end (right or left) of its stroke. The video shows how to change dwell position (from right end to left one) by adjusting position of the circular slider on the disk. It is possible to set dwell position of the violet slider anywhere on its stroke.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

 

Ý kiến bạn đọc