[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 2

07.06.17, 6:55 GMT+7

Bài toán vui cơ khí: Có bộ truyền bánh răng, mỗi bánh 20 răng. Bánh bị dẫn quay thế nào nếu bánh dẫn mất 1 răng?
Đáp số sai: bánh bị dẫn quay 19/20 vòng.
Đáp số đúng: Bánh răng bị dẫn quay như khi bánh răng dẫn còn đủ răng vì nếu bánh dẫn chỉ có 1 răng nó cũng đẩy bánh bị dẫn đi 2 răng trong 1 vòng quay của nó.

Transmission with teeth-uncompleted gears 2

A funny mechanical problem: There is a drive of two gears of 20 teeth each. What is the motion of the driven gear if 1 tooth of the driving gear is broken?
Wrong answer: 1 revolution of the driving gear corresponds 19/20 revolution of the driven gear.
Correct answer: The driven gear rotates as if the tooth was not broken, because if the driving gear has only 1 tooth, it makes the driven gear move 2 teeth.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

 

Ý kiến bạn đọc