Phân biệt LPG, LNG và CNG

1. Liquefied Petrolium Gas (LPG) – Khí đốt hóa lỏng LPG là khí không màu, không mùi (được thêm mùi để dễ phát hiện khi bị rò rỉ), nhiệt độ

Read More

Ai Cập bắt đầu khai thác khí đốt bằng công nghệ fracking

Ai Cập bắt đầu khai thác khí đốt bằng công nghệ fracking Tháng 12/2014, Bộ Dầu khí Ai Cập đã ký hợp đồng đầu tiên với các tập đoàn dầu

Read More

Hệ thống xử l‎ý nước thải thành khí đốt cho các gia đình tại Anh

Severn Trent – công ty nước lớn thứ hai tại Anh đã truyền khí đốt tái tạo vào các đường ống để giúp các gia đình tiết kiệm chi phí

Read More