Tình hình hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa

Tháng Năm 09 13:30 2014

Tuyến vận tải hành khách chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện nay là tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày có năm đôi tàu khách Thống Nhất và năm đôi tàu khách địa phương. Tuyến đường sắt Hà Nội – Lào cai chạy năm đôi tàu khách/ngày, những ngày cuối tuần chạy thêm hai đôi tàu phục vụ khách du lịch. Khi luồng hành khách tăng đột biến như vào dịp tết nguyên đán các tuyến đều chạy tăng cường thêm tàu, thêm toa cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

1. Về vận tải hành khách:
Hành khách đi tàu bình quân hàng năm là trên 11 triệu lượt;

– Hành khách: bình quân hàng năm là trên 4,5 tỷ ;
– Hành khách đi tàu Thống nhất Bắc nam chiếm khoảng 35%;
– Hành khách đi tàu Liên vận quốc tế chỉ chiếm khoảng 0,1%;

Tinh hinh hoat dong van tai hanh khach va hang hoa_01

– Hàng ngày có một đôi tàu liên vận quốc tế Gia Lâm – Nam Ninh (Trung Quốc) và hàng tuần có hai đôi tàu liên vận quốc tế Hà Nội – Bắc Kinh (Trung Quốc) Hà Nội đi thứ ba thứ sáu, đến Hà Nội vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần, có tổ chức chuyên chở hành khách liên vận quốc tế đi nước thứ ba quá cảnh đường sắt Trung Quốc

Tinh hinh hoat dong van tai hanh khach va hang hoa_02

2. Về vận tải hàng hóa:
– Tấn xếp bình quân hàng năm là 8,5 triệu tấn trên mạng đường sắt quốc gia và bốn triệu tấn trên đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.
– T-Km hàng hóa: bình quân hàng năm là trên 4000 tỷ T-Km trên mạng đường sắt quốc gia và 90 triệu T-Km trên đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.
– Vận tải hàng hóa liên vận quốc tế tế chỉ chiếm khoảng 1%.
– Hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã và đang thực hiện việc nâng cao chất lượng phục vụ khách chủ hàng bằng nhiều biện pháp như tổ chức chạy tàu chuyên tuyến, tổ chức vận tải từ kho đến kho theo yêu cầu của khách chủ hàng, nâng cao tốc độ vận chuyển hàng hóa, liên kết liên doanh để đa dạng hóa dịch vụ và giảm giá thành vận tải.

(Nguồn: vnra.gov.vn)

Bình luận hay chia sẻ thông tin