Giải thưởng EU tài trợ cho các nhà nghiên cứu tại Đại học hàng đầu Israel

Tháng Chín 13 08:11 2023

Năm nhà khoa học Israel đã được trao tài trợ từ Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu (European Research Council), tổ chức uy tín của Liên minh Châu Âu tài trợ cho các nghiên cứu khoa học và công nghệ mang tính đột phá.

Tất cả các nhà nghiên cứu đều đến từ Viện Công nghệ Technion, Israel ở Haifa và sẽ sử dụng nguồn vốn này để phát triển trong các lĩnh vực tương ứng của họ.

Technion/ Viện Công nghệ Israel

Năm phó giáo sư là:

Assaf Zinger từ Khoa Kỹ thuật Hóa học, người đang chế tạo các hạt nano bắt chước sữa mẹ để làm thuốc uống mà nó không thể phân bổ đều khắp cơ thể;

Yuval Shagam từ Khoa Hóa học, người có kế hoạch ứng dụng nghiên cứu vật lý phân tử vào các thí nghiệm hóa học kiểm soát lượng tử và công nghệ thông tin;

Charlotte Vogt, cũng đến từ Khoa Hóa học, người đang nghiên cứu các chất xúc tác dựa trên hạt nano kim loại, có thể thay đổi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tạo ra các quy trình công nghiệp bền vững hơn;

Hila Peleg đến từ Khoa Khoa học Máy tính, người đang phát triển các thuật toán nhằm cải thiện khả năng viết mã chính xác nhanh chóng của các lập trình viên; và

Ben Engelhard từ Khoa Khoa học thần kinh, người đang nghiên cứu lý thuyết cho rằng việc học được kích hoạt bởi dopamine và nghiên cứu cách não học các nhiệm vụ phức tạp.

Giáo sư Maria Leptin, Chủ tịch ERC cho biết: “Một phần sứ mệnh của chúng tôi là mang lại cho những tài năng mới bắt đầu sự nghiệp sự độc lập để theo đuổi nghiên cứu đầy tham vọng, khơi dậy sự tò mò có thể định hình tương lai của chúng tôi”.

Để xem các tin bài khác về “Nhà nghiên cứu”, hãy nhấn vào đây.

 

Nguồn: Nocamels

Bình luận hay chia sẻ thông tin