[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng khuyết răng xoắn 1b

12.06.17, 6:45 GMT+7

Bộ truyền bánh răng khuyết răng xoắn. Khâu dẫn là bánh răng dưới quay đều. Khâu bị dẫn là bánh răng trên quay gián đoạn. Bánh răng dưới:
Số răng còn lại: Z1c = 3 (45 độ.)
Số răng ban đầu: Z1 = 24
Số răng đã bỏ đi: Z1f = Z1 — Z1c = 21 (315 độ). Có vành màu hồng ở chỗ răng bỏ đi. Số răng của bánh răng trên (đủ răng) Z2 = 24. Nó có 8 rãnh đỏ, tiết diện tam giác. Rãnh này và vành màu hồng giữ bánh răng bị dẫn đứng yên trong thời gian dừng. Bánh dẫn màu vàng quay 1 vòng, bánh bị dẫn xanh quay một góc A = 1/8 vòng. Thay đổi Z1, Z1c và Z2 để có các góc A khác.

Skew teeth-uncompleted gear drive 1b

Input: lower gear rotating continuously.
Output: upper gear rotating interruptedly. For the lower gear: Its number of remained teeth Z1c = 3 (45 deg.)
Its number of teeth (teeth-completed) Z1 = 24
Its number of cut-off teeth Z1f = Z1 — Z1c = 21 (315 deg.)
There is a pink rim located in the place, where the teeth are cut off. The number of the upper gear (teeth-completed) Z2 = 24. It has eight red triangular slots. The rim and slots are for keeping the upper gear immobile during its dwell. When the yellow makes 1 revolution, the blue makes an angle A = 1/8 revolution. Alter Z1, Z1c and Z2 to get various values of A.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc