[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 17

09.06.17, 6:55 GMT+7

Một cách tránh kẹt răng cho bộ truyền bánh răng khuyết. Khâu dẫn là bánh răng khuyết màu hồng.
Số răng còn lại của bánh này: Z1c = 30
Số răng khi chưa cắt bỏ: Z1 = 40
Số răng đã bỏ đi: Z1f = Z1 – Z1c = 10
Quạt răng màu xanh có Zs = 4 răng. Số răng của bánh răng bị dẫn màu vàng: Z2 = 20 Bánh dẫn màu hồng quay 1 vòng, bánh vàng quay (Z1c + Zs + A)/Z2 = (30 + 4 + 2)/20 = 36/20 = 1.8 vòng và dừng trong thời gian (40 – 36)/40 = 1/10 vòng quay của bánh hồng. Tại sao A = 2?: Nếu bánh hồng chỉ có 1 răng và không dùng quạt răng xanh thì trong 1 vòng quay của bánh hồng, bánh vàng quay 3/20 vòng.
Không thể hiện biện pháp giữ bánh răng bị dẫn đứng yên trong thời gian dừng.
Nhược điểm: thời gian dừng không dài.

Transmission with teeth-uncompleted gears 17

A measure to ensure proper engagement (jam avoiding).
Input: the pink gear.
Its number of remained teeth Z1c = 30
Its original number of teeth Z1 = 40
Its number of cut-off teeth Z1f = Z1 — Z1c = 10
The blue gear sector has 4 teeth (Zs) Output: the yellow gear of Z2 = 20 teeth. When the pink makes 1 revolution, the yellow makes (Z1c + Zs + A)/Z2 = (30 + 4 + 2)/20 = 36/20 = 1.8 revolution and pause during (40 – 36)/40 = 1/10 revolution of the pink. Why A = 2?: If the pink gear has only 1 tooth and the blue gear sector is absent so when the pink makes 1 revolution, the yellow makes 3/20 revolution. Measure to keep the output gear immobile during its pause is not shown. Disadvantage: Pause time can not be long.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc