[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 8b

11.06.17, 11:55 GMT+7

Truyền động bánh răng khuyết.
Khâu dẫn: bánh răng hồng.
Số răng còn lại: Z1c = 9
Số răng ban đầu: Z1 = 20
Số răng bỏ đi: Z1f = Z1 — Z1c = 11
Bánh răng xanh (không bị bỏ răng) có Z2 = 20 răng.
Khi trục hồng quay 1 vòng, trục xanh quay nửa vòng. Đĩa màu trong cố định với trục xanh. Con trượt vòng màu cam cố định với đĩa bằng vít đỏ (đẩy vào đáy của rãnh đuôi én). Con trượt tím đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Có thể đặt chỗ dừng ở giữa hành trình nếu điều chỉnh vị trí của con trượt vòng màu cam trên đĩa.

Transmission with teeth-uncompleted gears 8b

Input: pink gear shaft.
Its number of remained teeth Z1c = 9
Its number of teeth (teeth-completed) Z1 = 20
Its number of cut-off teeth Z1f = Z1 — Z1c = 11
The blue gear (teeth-completed) has Z2 = 20 teeth.
When the pink makes 1 revolution, the blue makes 1/2 revolution. Glass disk is fixed to the blue shaft. Orange circular slider is fixed to the disk by red screw (pushing on bottom of the dovetail groove). Violet slider reciprocates with dwells at both ends of its stroke. It is possible to get dwell at middle of the stroke by adjusting position of the circular slider on the disk.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc