[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 21

10.06.17, 6:50 GMT+7

Khâu dẫn: bánh răng màu lục có 1 răng.
Số răng ban đầu là Z1 = 16.
Khâu bị dẫn: bánh răng màu hồng, số răng Z2 = 16
Bánh dẫn quay 1 vòng, bánh bị dẫn quay 1/8 vòng và dừng. Chốt màu vàng trên đòn màu xanh giữ cho bánh bị dẫn đứng yên trong thời gian dừng. Chốt trên bánh dẫn điều khiển đòn màu xanh.

Transmission with teeth-uncompleted gears 21

Input: the green gear of 1 tooth.
Its original number of teeth Z1 = 16
Output: the pink gear of Z2 = 16 teeth
In one rev. of the input, the output turns 1/8 rev. and then pauses. The yellow pin of the blue arm keeps the output immobile during its pause period. The pin on the input controls the blue arm.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc