[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 20

09.06.17, 11:55 GMT+7

Khâu dẫn: bánh răng màu lục.
Số răng ban đầu là Z1 = 24. Khâu bị dẫn: bánh răng màu xanh.
Số răng ban đầu là Z2 = 19
Bánh dẫn quay 1 vòng, bánh bị dẫn quay đúng 1 vòng và dừng. Các biên dạng cung tròn trên hai bánh giữ cho bánh bị dẫn đứng yên trong thời gian dừng. Các thanh màu cam và hồng đẩy bánh bị dẫn quay chậm trước khi ăn khớp răng.

Transmission with teeth-uncompleted gears 20

Input: the green gear. Its original number of teeth Z1 = 24
Output: the blue gear
Its original number of teeth Z2 = 19
In one rev. of the input, the output turns 1 rev. and then pauses. The arcs on both gear keep the output gear immobile during its pause period. The pink and orange bars gives the output an added rotation before the teeth engagement.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc