[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 18a

08.06.17, 11:55 GMT+7

Khâu dẫn là bánh răng khuyết màu xanh.
Số răng: Z1 = 16
Bánh răng bị dẫn màu lục, số răng khi chưa bỏ Z2 = 28
Bánh dẫn màu vàng quay 1 vòng, bánh bị dẫn quay 2 lần và dừng 2 lần. Các biên dạng cung tròn trên hai bánh giữ cho bánh bị dẫn đứng yên trong thời gian dừng.

Transmission with teeth-uncompleted gears 18a

Input: the bue gear.
Its original number of teeth Z1 = 16
Output: the green gear. Its original number of teeth Z2 = 28
When the blue makes 1 revolution, the green turns two times and pauses two times. The arcs on both gear keep the output gear immobile during its pause period.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc