[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chuyển tốc độ 5

05.06.17, 11:50 GMT+7

Khâu dẫn: trục màu lục gắn với 2 bánh răng.
Trục vàng cố định. Các khối hai bánh răng hồng quay lồng không trên trục lục và trục vàng. Những khối này nhận chuyển động quay từ trục lục theo đường truyền dích dắc.
Khâu bị dẫn: trục đỏ trên đó có tay gạt xám lắp khớp trụ.
Tay gạt xám mang bánh răng đỏ, cam, vàng và xanh có thể di chuyển cùng chúng dọc trục đỏ.
Bánh răng đỏ lắp then trượt với trục đỏ và ăn khớp với bánh răng màu vàng và màu cam. Bánh răng vàng ăn khớp với bánh răng xanh.
Để chuyển tốc độ:
1.
Kéo cò định vị màu tím, kéo lùi tay gạt xám và di chuyển chúng đến bánh răng khác trên trục lục.

2.Đẩy tay gạt xám để bánh răng màu cam (hay bánh răng xanh khi cần đảo chiều trục ra) ăn khớp với bánh răng đã chọn và thả cò định vị.
Lò xo lá màu đỏ ép cò vào các lỗ định vị.
Video cho thấy quá trình chuyển từ tốc độ thuận cao nhất xuống tốc độ ngược thấp nhất.

Shifting gear mechanism 5

Input: green shaft with two green gears fixed on it.
Yellow shaft is fixed immobile. Blocks of two pink gears rotate idly on the green and yellow shafts. These blocks get rotation from the green shaft in a meandering manner.
Output: red shaft, with which grey crank has a cylindrical joint.
The grey crank carrying the red, orange, yellow and blue gears can move with them along the red shaft.
The red gear has sliding key joint with the red shaft and engages with orange and yellow gears. The yellow gear is in mesh with the blue gear.
To change speed:
1.
Pull violet positioning trigger, turn back the grey crank and move them to other gear of the green shaft.
2. Turn forwards the grey crank until the orange gear (or the blue gear for reversing output direction) to get in mesh with the selected gear and release the trigger.

A red flat spring forces the trigger towards positioning holes.
The video shows the change from forward highest speed to reverse lowest one.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc