[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền chốt bánh răng quay đảo 2

10.04.17, 11:55 GMT+7

Khâu dẫn: trục màu cam có phần nghiêng.Khâu bị dẫn: bánh răng vàng, số răng Zy.Bánh răng hồng, số răng Zp, cố định. Bánh răng chốt màu lục, số chốt Zg = Zy, lắp khớp quay với phần nghiêng của trục màu cam. Nó thực hiện chuyển động quay đảo.
Zg lớn hơn Zp.
Khâu bị dẫn quay đều, cùng chiều khâu dẫn.
Tỷ số truyền: i = (Zg – Zp) / Zy
Ở đây: Zp = 38 ; Zg = Zy = 40 ; i = 1/20.
Cơ cấu này có tên bộ truyền quay đảo trong cuốn “Mechanisms And Mechanical Devices Sourcebook”, Sclater & Chironis, 2001, trang 244.

Wobbling pin gear mechanism 2

Input: orange shaft having an inclined portion.
Output: yellow gear of tooth number Zy. Pink gear (tooth number Zp) is stationary. Green pin gear (pin number Zg = Zy) has revolute joint with the inclined portion of the orange shaft. It performs wobbling motion. Its rotation is transmitted to the output gear. Zg is larger than Zp. Output velocity is regular. Rotary directions of the input and output are the same.
Transmission ratio i = (Zg – Zp) / Zy
Here: Zp = 38 ; Zg = Zy = 40 ; i = 1/20.
This mechanism is called “Nutation drive” in “Mechanisms And Mechanical Devices Sourcebook”, Sclater & Chironis, 2001, page 244.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.