back to homepage

Tag "Khớp trục"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Canfield 1

Khớp do Dr. Stephen Canfield sáng chế, dùng cho động cơ đẩy của tàu vũ trụ hay tấm pin mặt trời. Động cơ xám điều khiển tấm xanh qua tay quay

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền chốt bánh răng quay đảo 2

Khâu dẫn: trục màu cam có phần nghiêng.Khâu bị dẫn: bánh răng vàng, số răng Zy.Bánh răng hồng, số răng Zp, cố định. Bánh răng chốt màu lục, số chốt Zg

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục 3 bánh răng trụ 2

Không cần ổ cho bánh răng răng trong. Z1 = 20, Z2 = 40 Z3 = 50 Z1, Z2 là số răng của các bánh răng răng ngoài Z3 là

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục 3 bánh răng trụ 1

Không cần ổ cho bánh răng răng trong. Z1 = Z2 = 20 Z3 = 30 Z1, Z2 là số răng của các bánh răng răng ngoài Z3 là số

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục bánh răng côn 2

Vị trí tương đối giữa trục vào và trục ra có thể bất kỳ, thậm chí chéo nhau. Bevel Gear Coupling 2 Combination of two bevel gear couplings. Relative position of

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục bánh răng côn 1

Khớp trục bánh răng côn. Khớp đồng tốc. Chiều quay của trục vào và trục ra ngược nhau. Góc giữa chúng có thể đên +/- 75 độ. Bevel Gear Coupling

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục giữa hai trục chéo nhau 1

Khối màu lục có hai lỗ tạo góc 45 độ như góc giữa hai trục và khoảng cách giữa hai lỗ cũng bằng khoảng cách đường tâm hai trục. Đây là khớp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục vạn năng Các đăng thường 1

Một phương án kết cấu của khớp Cac đăng thường. Cardan universal joint 1 A structure embodiment of ordinary Cardan joints. Để xem các video khác về mô phỏng cơ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 8

Khớp trục này là một biến thể của cơ cấu “Pin Coupling7” www.youtube.com/watch?v=dTW8nhMjw-0 Khi số mặt làm việc là 3. Tỷ số truyền là 1. Hai trục quay cùng chiều.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 7

Khớp trục này là một biến thể của cơ cấu “Pin Coupling 1” www.youtube.com/watch?v=vjOqNd3c4rY Khi số chốt nhiều vô cùng tạo thành mặt xoắn vít. Mặt làm việc của mỗi

Xem thêm