[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 22

10.06.17, 6:55 GMT+7

Khâu dẫn: bánh răng vàng, số răng Zi = 18
Khâu bị dẫn: bánh răng khuyết màu lục.
Số răng ban đầu: Zo = 20
Số răng còn lại: Zoc = 17
Số răng cắt bỏ: Zof = Zo – Zoc = 3.
Bánh dẫn quay 2 vòng, bánh bị dẫn quay 1 vòng và dừng lâu với thời gian 1 vòng quay của khâu dẫn. Điều cốt yếu là Zi nhỏ hơn Zo Không thể hiện biện pháp giữ bánh răng bị dẫn đứng yên trong thời gian dừng. Điều khác thường của cơ cấu: bánh dẫn là bánh răng đủ răng, không như trong các bộ truyền khác, bánh dẫn phải là bánh răng khuyết..

Transmission with teeth-uncompleted gears 22

Input: yellow gear of tooth number Zi = 18.
Output: green teeth-uncompleted gear.
Its tooth number (teeth-completed) Zo = 20
Its number of remained teeth Zoc = 17
Its number of cut-off teeth Zof = Zo – Zoc = 3.
When the input turns 2 revolutions, the output turns 1 revolution and has long dwell (time of 1 input revolution). The key concept: Zi is less than Zo
Measure to kept the output immobile during its dwell is not shown. The unusualness for this mechanism is that the input is a tooth completed gear. Not like in ordinary drive: the input is the teeth-uncompleted gear.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc