[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành và bánh răng trong 1b

18.03.17, 11:50 GMT+7

Đây là một phương án kết cấu của “Parallelogram and internal gear mechanisms 1a”
h – p = 2e
h: đường kính của hai lỗ trên tấm.
p: đường kính hai chốt trên tay quay bị dẫn.
Đường nối tâm lỗ và tâm chốt D1C1 và D2C2 (đóng vai trò các thanh của các cơ cấu bình hành) phải song song với tay quay dẫn màu hồng.
Z1: số răng của bánh răng răng ngoài (= 30)
Z2: số răng của bánh răng răng trong (= 60)
n1: vận tốc tay quay dẫn màu hồng.
n3: vận tốc tay quay bị dẫn màu lục.
Tỷ số truyền i = n1/n3 = Z1/(Z2-Z1) = 30/(60-30) = 1
Tay quay hồng và lục (đồng trục ở hai phía) quay cùng vận tốc, ngược chiều nhau. Kết cấu này phù hợp với tỷ số truyền lớn, khi (Z2-Z1) bé. Xem tại:
www.youtu.be/U7WEXjV0t0A 

Parallelogram and internal gear mechanisms 1b

It is a structural embodiment of “Parallelogram and internal gear mechanisms 1a”
h – p = 2e
h: diameter of two holes on the plate.
p: diameter of two pins on output green crank.
Lines connecting the hole centers and the pin centers D1C1 and D2C2 (playing role of bars of the parallelogram mechanisms) must be parallelto pink input crank.
Z1: tooth number of external gear (= 30).
Z2: tooth number of internal gear (= 60).
n1: pink input crank velocity
n3: green output crank velocity
Transmission ratio i = n1/n3 = Z1/(Z2-Z1) = 30/(60-30) = 1
Pink and green cranks (coaxial in opposite sides) rotate in opposite directions with the same velocity. 
This structure is good for large transmission ration, when (Z2-Z1) is small. See:
www.youtu.be/U7WEXjV0t0A 

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc