back to homepage

Tag "Động cơ đẩy"

Hệ thống động cơ đẩy tiên tiến

Hệ thống động cơ đẩy của NAMJet cung cấp sức mạnh, độ bền và tốc độ cho hàng loạt các ứng dụng như thương mại, quân sự và thuyền ứng

Xem thêm

Bộ động cơ đẩy thế hệ mới của MAN cho tàu đánh cá

Năm tàu đánh cá mới đã được đặt hàng, với hai điểm khác biệt trong thiết kế là động cơ Man 6L27/38 và thiết bị đuôi tàu.

Xem thêm