Thay đổi pháp lý trong chiến lược quang điện ngắn hạn nhằm hỗ trợ các hệ thống quang năng trên mái nhà tại CHLB Đức

CHLB ĐỨC – Trong một hội thảo trực tuyến tháng 10/2023, hội chợ Intersolar Europe và Hiệp hội Năng lượng mặt trời Đức – BSW-Solar (German Solar Association) đã cung

Read More

Nhu cầu về hệ thống năng lượng mặt trời ban công ở CHLB Đức vẫn tăng cao

CHLB ĐỨC – Sự quan tâm của người tiêu dùng Đức đối với hệ thống năng lượng mặt trời ban công vẫn tiếp tục tăng cao. Thông tin từ Bộ

Read More

Mái nhà xanh cung cấp điện là một giải pháp tốt cho cả khí hậu và các nhà cung cấp điện

Kết hợp trồng cây xanh và hệ thống quang điện trên mái nhà: Giải pháp có lợi cho nguồn cung cấp năng lượng và mục tiêu cân bằng khí hậu.

Read More