back to homepage

Tag "Airbus"

Sắp thử nghiệm động cơ tua-bin được chế tạo bằng công nghệ in 3D

GE chuẩn bị thử nghiệm một loại động cơ tua-bin máy bay mới với hơn một phần ba số bộ phận được chế tạo bằng công nghệ in 3D, hứa

Xem thêm

Trải nghiệm công nghệ hiển thị mới của Airbus

Trong tương lai, việc đi máy bay sẽ giống như một chuyến thăm quan thú vị từ trên không.

Xem thêm