back to homepage

Tag "Truyền động"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động cho hình quảng cáo 3 mặt chuyển trên xe

  Truyền động cho hình quảng cáo 3 mặt chuyển trên xe. Hình quảng cáo uốn được, được kẹp vào hai đai răng và động cơ nâu định kỳ di chuyển chúng.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động cho hai cánh quạt đồng trục 2

Khâu dẫn: trục xanh. Trục xanh và hồng quay cùng vận tốc nhưng ngược chiều. Drive for coaxial propellers 2 Input: blue shaft Blue and pink shafts rotate with the

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 7

Truyền động bánh răng chốt và trục vít cho phép điều chỉnh khoảng cách trục giữa hai trục cán. Hai trục cán quay ngược chiều nhau. Transmission between two parallel shafts

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 6

Truyền động bánh răng chốt và trục vít cho phép điều chỉnh khoảng cách trục giữa hai trục cán. Hai trục cán quay cùng chiều nếu ren trục vít khác chiều

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 5

Khi quay đai ốc xanh, bánh răng xanh lăn trên bánh răng vàng để điều chỉnh khoảng cách trục giữa hai trục cán màu cam. Hai trục này quay cùng chiều. Cơ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 4

Truyền động khớp Cac đăng kép cho phép điều chỉnh khoảng cách trục giữa hai trục cán. Transmission between two parallel shafts with adjustable axle distance 4 Cardan drives allow to adjust

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 3

  Bánh răng vàng di trượt cho phép điều chỉnh khoảng cách trục giữa hai trục cán. Transmission between two parallel shafts with adjustable axle distance 3 The yellow sliding gear allows

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 1

Thêm hai bánh răng màu cam quay lồng không cho phép tăng phạm vi điều chỉnh khoảng cách trục của hai bánh răng xanh, so với trường hợp hai bánh răng này

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát cam thùng

Bộ truyền ma sát cam thùng. Khâu dẫn: cam thùng màu vàng quay đều. Khâu bị dẫn: đĩa màu lục quay không đều. Lò xo đỏ tạo lực ma sát

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động bánh răng răng ngoài và răng trong có điều chỉnh góc giữa hai trục

Truyền động bánh răng răng ngoài và răng trong có điều chỉnh góc giữa hai trục. Bánh răng lục là bánh răng tiêu chuẩn. Răng của bánh răng hồng là

Xem thêm