Hoa Kỳ chứng nhận khung gầm xe điện tử mang tính đột phá của Israel

Một công ty công nghệ ô tô của Israel đã nhận được sự chấp thuận của Cơ quan tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới Liên bang Hoa Kỳ,

Read More

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động đầu máy xe lửa

Ba bộ bánh của đầu máy đều được truyền lực và có thể di động trong mặt phẳng ngang để thích ứng với chỗ cong của đường ray. Ổ màu

Read More

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Máy trọng lực 1

Cách đưa nhiều vật nặng lần lượt vào hoạt động dùng cho động cơ trọng lực. Ấn đòn màu hồng, con trượt đỏ lùi, khởi động động cơ. Khi vật

Read More

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động cho hình quảng cáo 3 mặt chuyển trên xe

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động cho hình quảng cáo 3 mặt chuyển trên xe Truyền động cho hình quảng cáo 3 mặt chuyển trên xe. Hình quảng cáo

Read More

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động cho hai cánh quạt đồng trục 2

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động cho hai cánh quạt đồng trục 2 Khâu dẫn: trục xanh. Trục xanh và hồng quay cùng vận tốc nhưng ngược chiều.

Read More

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 7

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 7 Truyền động bánh răng chốt và trục vít cho phép điều

Read More

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 6

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 6 Truyền động bánh răng chốt và trục vít cho phép điều

Read More

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 5

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 5 Khi quay đai ốc xanh, bánh răng xanh lăn trên bánh

Read More

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 4

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 4 Truyền động khớp Cac đăng kép cho phép điều chỉnh khoảng

Read More

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 3

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song, vị trí điều chỉnh được 3 Bánh răng vàng di trượt cho phép điều chỉnh khoảng cách

Read More