Thái độ của các công ty CHLB Đức đối với nền tảng kỹ thuật số

Tháng Mười Hai 20 07:00 2020

CHLB ĐỨC – Theo kết quả từ một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Hiệp hội Kỹ thuật số Bitkom của CHLB Đức, một trong những vấn đề khó khăn nhất tại các công ty ngày nay là thiếu kiến thức chuyên môn về những nền tảng kỹ thuật số. Đặc biệt là ở cấp điều hành, những người trực tiếp đưa ra quyết định liên quan đến kỹ thuật số nhưng lại không có nhiều hiểu biết về lĩnh vực này.

nền tảng kỹ thuật số

Các nền tảng kỹ thuật số đã mang lại nhiều thách thức cho nhiều công ty trên toàn thế giới, điển hình là CHLB Đức. Chính vì vậy, Bitkom Research đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 502 công ty có số lượng nhân viên từ 20 người trở lên về thái độ của họ đối với nền kinh tế kỹ thuật số. Kết quả cho thấy, chỉ có 5% số người điều hành tại các công ty ở CHLB Đức tự tin xem mình là chuyên gia về nền tảng kỹ thuật số. Một phần tư trong số đó thậm chí chưa bao giờ nghe về khái niệm này, trong đó có những người đóng vai trò chủ chốt trong công ty như người điều hành hay thành viên của ban hội đồng quản trị. Cụ thể, số người có thể giải thích về thuật ngữ “kinh tế nền tảng” chỉ có 15%, 49% chỉ biết đại khái nghĩa của nó. Đặc biệt, có tổng cộng 27% chưa bao giờ nghe đến khái niệm này.

Ở cấp độ hoạt động, các công ty thường giao trách nhiệm về những vấn đề kỹ thuật số cho duy nhất một người. Chỉ có 16% công ty xem vấn đề này như một nhiệm vụ quan trọng, cần nhiều người đảm nhận. Điều đáng chú ý là có đến 24% công ty không hề chú trọng đến vấn đề này.

Để xem các tin bài khác về “Nền tảng kỹ thuật số”, hãy nhấn vào đây.

 

(Nguồn: Barbara Rusch/ Hannover Messe)

Bình luận hay chia sẻ thông tin