Hướng dẫn dành cho dữ liệu lớn trong ngành công nghiệp

Tháng Năm 10 07:00 2021

CHLB ĐỨC – Hiệp hội Kỹ sư CHLB Đức (VDI) đã biên soạn một loạt hướng dẫn mới dành cho những ứng dụng dữ liệu lớn trong các ngành công nghiệp sản xuất.

*Chú thích: Dữ liệu lớn (Big Data) là các tập dữ liệu có khối lượng lớn và phức tạp. Độ lớn đến mức các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không có khả năng phân tích, thu thập, giám sát, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận và xử lý dữ liệu trong một khoảng thời gian hợp lý.

Tài liệu hướng dẫn dành cho dữ liệu lớn có tên VDI / VDE 3714 có 07 trang và bao gồm nhiều chủ đề, từ các nguyên tắc cơ bản để quản lý dữ liệu, chất lượng dữ liệu, các quy trình phân tích và mô hình hóa cho đến ứng dụng trực tuyến của các mô hình dữ liệu. Trang đầu tiên sẽ hướng dẫn thực hiện các dự án dữ liệu lớn, bao gồm lập kế hoạch cho ứng dụng dữ liệu lớn, lựa chọn các phương pháp và công cụ cũng như xem xét những khuôn khổ pháp lý và yêu cầu cụ thể. Trang thứ hai sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến chất lượng dữ liệu trong các dự án dữ liệu lớn, phân tích và liệt kê các yếu tố khác nhau của chất lượng dữ liệu, như khả năng truy cập, khả năng xử lý, độ chính xác và nội dung thông tin.

Các trang còn lại trong loạt hướng dẫn VDI 3714 này sẽ xuất hiện trong quý đầu tiên của năm 2020. Để tham khảo các hướng dẫn này, có thể đặt hàng tại trang web www.beuth.de hoặc www.vdi.de/3714.

Để xem các tin bài khác về “Dữ liệu lớn”, hãy nhấn vào đây.

 

(Nguồn:Barbara Rusch/ Hannover Messe)

Bình luận hay chia sẻ thông tin