back to homepage

Tag "Độ lệch trục"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục lò xo 2

Nhờ khớp cầu ở đế lò xo (màu hồng) độ lệch trục và độ lệch góc có thể lớn. Trong video này: Đường kính ngoài của khớp trục: 20 mm Độ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục lò xo 1

Nhờ khớp trụ ở đế lò xo (màu hồng) độ lệch trục có thể lớn. Trong video này: Đường kính ngoài của khớp trục: 20 mm Độ lệch trục: 1 mm

Xem thêm