back to homepage

Tag "Bàn đạp"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp ma sát 4

Trục vào màu cam. Đóng ly hợp bằng lực lò xo. Đạp bàn đạp để ngắt truyền động. Friction clutch 4 Cone clutch. The orange shaft is driving. The clutch

Xem thêm