back to homepage

Tag "Bàn rung"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bàn rung 2

Bàn rung. Khâu dẫn: trục hồng mang quả lệch tâm và tay quay. Khâu bị dẫn: bàn xanh dao động đứng và ngang đồng thời. Vibration table 2 Input: pink

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bàn rung 1

Bàn màu xanh có khuôn trên đó rung theo phương đứng do lực ly tâm từ 4 khối lệch tâm vàng. Vít màu tím để điều chỉnh vị trí của bàn.

Xem thêm