back to homepage

Tag "BLM Group"

[Video] Máy cắt ống laser của BLM GROUP, Italy

Công nghệ cắt ống bằng laser Adige của BLM Group là hệ thống máy đa năng, được tích hợp cùng lúc sáu hoạt động khác nhau vào một chu kỳ

Xem thêm