back to homepage

Tag "Bơm"

Tối ưu hóa chi phí năng lượng với bơm thủy lực vô cấp

Bơm thủy lực vô cấp cung cấp vừa đủ năng lượng mà bộ phận chấp hành cần, giảm được chi phí năng lượng đến 80%.

Xem thêm

Nguyên lý hoạt động của bơm cánh dẫn thủy lực

Một số lượng lớn các kiểu máy bơm thủy lực cánh dẫn được ứng dụng trong kỹ thuật ngày nay. Trong phục vụ nông nghiệp việc áp dụng máy bơm

Xem thêm

Hệ thống thủy lực máy xúc đào

Hệ thống thủy lực trên máy xúc đào gồm một số chi tiết chính sau: thùng dầu thuỷ lực, bơm thuỷ lực, cụm van phân phối chính và các van

Xem thêm

Nguyên lý hoạt động hệ thống phanh ABS trên mô tô

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS với cơ chế bám – nhả liên tục khiến mô tô không bị mất lực bám ngang gây hiện tượng vẫy đuôi cá

Xem thêm