back to homepage

Tag "Cơ cấu căng đai"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu căng đai 1

Cơ cấu căng đai. Khâu dẫn bánh đai hồng. Bộ phận căng đai không được để ở nhánh căng của đai. Chỉ dùng với đai tròn, đai dẹt, không dùng

Xem thêm