back to homepage

Tag "Cơ cấu cầu 4R"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2g

Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2e” bằng cách thêm nhiều thanh truyền cho cân bằng. Góc nhọn giữa trục vào và trục ra là 90 độ. Đây là

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2f

Cơ cấu cầu 4R, Khớp trục Persian (Ba Tư) Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2e” bằng cách thêm nhiều thanh truyền cho cân bằng. Góc nhọn giữa trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2e

Cơ cấu cầu 4R Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2a” và “Spherical 4R mechanism 2b”. Đây là khớp đồng tốc. Spherical 4R mechanism 2e Modification of “Spherical 4R

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2d

Cơ cấu cầu 4R, Khớp trục Persian (Ba Tư) Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2c” bằng cách thêm nhiều thanh truyền cho cân bằng. Đây là khớp đồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2c

Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2a” và “Spherical 4R mechanism 2b”. Đây là khớp đồng tốc. Spherical 4R mechanism 2c Modification of “Spherical 4R mechanism 2a” and “Spherical

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2b

Cơ cấu cầu 4R Tổ hợp hai cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2a”. Đây là khớp đồng tốc. Spherical 4R mechanism 2b Combination of two “Spherical 4R mechanism 2a”. It

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2a

Cơ cấu cầu 4R Đường tâm các khớp quay đồng quy. Trục vào màu lục quay đều Trục ra màu xanh quay không đều. Spherical 4R mechanism 2a Axles of

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 1b

4 R nghĩa là 4 khớp quay. Cơ cấu cầu: đường tâm các khớp đồng quy. Góc giữa các đường tâm các khớp: Đối với trục vào màu cam γ

Xem thêm