back to homepage

Tag "Cơ cấu đĩa đảo"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuốt quay nghiêng 2

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: chuốt quay nghiêng. Vật gia công và dao màu vàng quay. Góc giữa đường tâm của vật và dao là 1 độ. Dao còn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuốt quay nghiêng 1

Vật gia công cố định. Góc giữa đường tâm của vật và dao là 1 độ. Dao màu vàng có chuyển động quay đảo và tiến dọc trục. Phần màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 3

Cơ cấu đĩa đảo: động cơ hơi nước đĩa pit tông. Hơi được đưa vào lần lượt hai phía của đĩa. Wobbling disk mechanism 3 Steam engine of disk piston.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 6

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy bơm. Khâu dẫn là tay quay màu hồng. Vách thẳng đứng trên vỏ máy ngăn đĩa màu cam quay. Đĩa này lăn trên hai

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 5

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy trộn. Khâu dẫn là tay quay màu hồng. Trục trộn có chuyển động phức tạp. Có khe hở truyền động đáng kể ở

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo 2

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy bơm Application of wobbling disk mechanism 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây  

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 2

Wobbling disk mechanism 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 4

Cơ cấu có 2 bậc tự do. Hai chuyển động quay được gán cho tay quay hồng và đĩa lục. Wobbling disk mechanism 4 This mechanism has two degrees of freedom.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo 1

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy bơm Application of wobbling disk mechanism 1 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây  

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 1d

Wobbling disk mechanism 1d Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm