back to homepage

Tag "Cơ cấu sin"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng và cơ cấu thanh 10

Bán kính vòng lăn của bánh răng đỏ: R1 Bán kính vòng lăn của bánh răng lục: R2 = 2R1 Trục quay của bánh răng đỏ lệch tâm. Độ lệch

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin và bánh răng 13

Số răng của bánh răng hồng (liền tay quay): 20 Số răng của bánh răng vàng: 40 Tay quay hồng, thanh truyền lục và con trượt màu cam tạo thành

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin 5

Tay quay bánh răng màu lục, con trượt đỏ và khung trượt xanh tạo thanh cơ cấu sin. Tay quay bánh răng nhận chuyển động quay từ bánh răng dẫn màu hồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin và cam 2

Thanh trượt lục tịnh tiến thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Đòn hình thoi màu cam đưa chốt trên tay quay màu vàng lần lượt vào hai

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin 3 – Áp dụng cho máy dập

Cơ cấu sin áp dụng cho máy dập. Lực dập có thể đên 2500 tấn, tốc độ 40 nhát / phút. Sine mechanism 3: Press This kind of press can

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin 4

Quay vit me hồng để điều chỉnh hành trình của thanh trượt xanh. Sine mechanism 4 Rotate the pink screw to adjust stroke of the blue slider. Để xem các video

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin của rãnh cong 3

Hai đoạn rãnh cung tròn trên khâu màu lục làm khâu này dừng lâu ở giữa hành trình. Sine mechanism of curved slot 3 The circular arc on the reciprocating link

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin của rãnh cong 2

Rãnh cung tròn trên khâu màu lục làm khâu này dừng lâu ở đầu trái hành trình. Sine mechanism of curved slot 2 The circular arc on the reciprocating link permits

Xem thêm

Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin của rãnh cong 1

Rãnh cung tròn trên khâu màu lục làm khâu này dừng lâu ở đầu phải hành trình. Sine mechanism of curved slot 1 The circular arc on the reciprocating link permits

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin 2

Với cơ cấu sin rãnh xiên, con trượt có độ dài hành trình như cơ cấu rãnh thẳng nhưng góc quay của tay quay để đạt vị trí hai đầu hành trình

Xem thêm