back to homepage

Tag "Cơ cấu thanh thẳng hàng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh thẳng hàng 4b

Thanh màu hồng quay với vận tốc hằng, còn thanh màu cam đi chậm ở đầu và cuối hành trình. Nó đi nhanh hơn ở quãng giữa hành trình khi đòn màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh thẳng hàng 4a

Cơ cấu thanh đóng mở cửa có tỷ số vận tốc lớn. Khi cánh cửa đóng, thanh màu lục vào vị trí thẳng hàng với thanh giảm chấn màu hồng, gây vận

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh thẳng hàng 3

Khâu dẫn: con trượt màu hồng. Khâu bị dẫn: con trượt màu cam. Một hành trình kép của con trượt hồng ứng với hai hành trình của con trượt màu cam.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh thẳng hàng 2

Trong 1 vòng quay của tay quay dẫn màu hồng, con trượt màu cam thực hiện hai hành trình, một dài một ngắn. Ở vị trí tận cùng bên phải của mỗi

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh thẳng hàng 1c

Máy tán ri vê dùng xi lanh pit tông. Với lực pit tông không đổi, lực của đầu tán màu cam đạt trị số max khi các thanh xanh và lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh thẳng hàng 1b

Hai cặp thanh (thanh lục và thanh xanh) đạt thẳng hàng khi chập vào nhau (không duỗi thẳng hàng) cũng cho hệ số tăng lực lớn ở chày đột màu cam. Toggle

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh thẳng hàng 1a

Cơ cấu dùng cho máy nghiền đá. Hai cơ cấu thanh thẳng hàng nối tiếp cho hệ số tăng lực lớn. Khi khâu màu lục đạt vị trí cao nhất, nó

Xem thêm