back to homepage

Tag "Công nghệ đúc khuôn"

[Video] Quá trình đúc block động cơ xe hơi

Block động cơ là bộ phận kim loại lớn nhất trong một chiếc xe hơi, tất nhiên đây cũng là phần phức tạp nhất so với các bộ phận khác.

Xem thêm