back to homepage

Tag "Động cơ V6"

Horex VR6 Classic 2014: Thêm môtô sử dụng động cơ V6

Động cơ 6 xi-lanh mới trên Horex VR6 Classic 2014 cũng được nâng cấp để tăng khả năng vận hành ở vòng tua thấp và trung bình.

Xem thêm