Những bước tiến lớn trong lĩnh vực quang điện từ viện nghiện cứu Fraunhofer ISE, CHLB Đức

CHLB ĐỨC – Viện Fraunhofer về Hệ thống Năng lượng Mặt trời (ISE) ở Freiburg, CHLB Đức đã tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất của các tế bào quang

Read More

Pin xe điện – Giá trị mới của trải nghiệm khi lái xe

Công nghệ cốt lõi cho việc di chuyển bằng xe điện CHLB Đức – Pin là công nghệ quan trọng thúc đẩy cho việc di chuyển bằng xe điện. Đối

Read More