back to homepage

Tag "GigaFactory"

Tesla bắt đầu việc sản xuất pin tại nhà máy GigaFactory

Vừa qua, Telsa đã thông báo về việc họ đã bắt đầu cho sản xuất hàng loạt pin lithium-ion tại nhà máy GigaFactory của họ, nằm bên ngoài thành phố

Xem thêm