back to homepage

Tag "Góc xoắn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 4

Video nhằm thể hiện: 1. Trong bộ truyền bánh răng trụ hai trục song song (xanh), nếu dùng răng xoắn thì góc xoắn phải bằng nhau và ngược chiều xoắn.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 3

Bộ truyền bánh răng xoắn Mô đun pháp mn = 2 mm + Bánh răng nhỏ: – Góc xoắn trái B1 = 30 độ – Số răng Z1 = 15

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 2

Mô đun pháp mn = 2 mm + Bánh răng nhỏ: – Góc xoắn trái B1 = 30 độ – Số răng Z1 = 15 – Đường kính vòng chia

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 1b

Bộ truyền gồm một bánh răng nhỏ (hồng) và một bánh răng lớm (xanh) nhưng tỷ số truyền là 1. Răng xoắn gây ra điều tưởng là vô lý này.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 1a

Mô đun pháp mn = 2 mm Bánh răng nhỏ: – Góc xoắn phải B1 = 30 độ – Mô đun mặt đầu ms1 = 2.31 – Số răng Z1

Xem thêm