back to homepage

Tag "hình cầu"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình cầu và hình trụ 2

Khâu dẫn: tay quay màu cam. Đầu nhọn dưới của thanh tím vạch giao tuyến (đường tím) của bán cầu vàng và hình trụ (mặt trong). Đường kính của bán cầu:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình cầu và hình trụ 1

Khâu dẫn: puli màu hồng. Đường màu cam là giao tuyến của bán cầu vàng và hình trụ (mặt trong). Đường kính của bán cầu: D1 = 100. Đường kính

Xem thêm