back to homepage

Tag "hình phẳng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Đo điện tích của hình phẳng

Dụng cụ đo diện tích F của hình phẳng bất kỳ màu đỏ. Thanh màu xanh chỉ có thể đi thẳng theo hướng vuông góc với trục các con lăn xanh.

Xem thêm