back to homepage

Tag "hình trụ"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình cầu và hình côn 1

Khâu dẫn: tay quay màu cam. Mũi nhọn dưới của thanh tím vạch giao tuyến màu tím của bán cầu vàng với mặt côn (mặt trong). Đường kính bán cầu: D1

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình côn và hình trụ 2

Khâu dẫn: tay quay màu lục. Mũi nhọn trên thanh xanh vạch giao tuyến màu đen của lỗ trụ với mặt côn của vật vàng. Đường tâm của lỗ và của

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình côn và hình trụ 1

Khâu dẫn: tay quay màu lục. Mũi nhọn trên thanh xanh vạch giao tuyến màu lục của lỗ trụ với mặt côn của vật vàng. Đường tâm của lỗ và của

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình cầu và hình trụ 2

Khâu dẫn: tay quay màu cam. Đầu nhọn dưới của thanh tím vạch giao tuyến (đường tím) của bán cầu vàng và hình trụ (mặt trong). Đường kính của bán cầu:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình cầu và hình trụ 1

Khâu dẫn: puli màu hồng. Đường màu cam là giao tuyến của bán cầu vàng và hình trụ (mặt trong). Đường kính của bán cầu: D1 = 100. Đường kính

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hai hình trụ

  Cơ cấu vẽ giao tuyến hai hình trụ. Khâu dẫn: tay quay lục. Đường màu cam là giao tuyến của hai hình trụ trong suốt có đường kính D1 =

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình trụ và mặt phẳng 3

Khâu dẫn: tay quay hồng. Mũi nhọn trên thanh xanh vạch giao tuyến (elip màu cam) của hình trụ vàng và mặt phẳng. Mặt phẳng này song song với mặt phẳng tạo

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình trụ và mặt phẳng 2

Khâu dẫn: tay quay hồng. Mũi nhọn bên phải trên thanh xanh vạch giao tuyến (elip màu cam) của hình trụ xám và mặt phẳng. Mặt phẳng này song song với mặt

Xem thêm