back to homepage

Tag "Khớp cầu"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển khớp cầu 2 DoF 7

Ăng ten vàng có thể quay quanh 2 trục vuông góc với nhau. Chỉ cần 1 động cơ (màu xám) điều khiển. Điều khiển cơ cấu qua tay gạt hồng và thanh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển khớp cầu 2 DoF 6

Khung tím quay quanh chốt trên đế xám. Bánh răng hồng gắn ăng ten quay quanh chốt trên khung tím. Khâu dẫn: bánh răng lục và xanh. Khâu bị dẫn:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển khớp cầu 2 DoF 5

Khâu xanh và màu cam nối với nhau bằng khớp cầu có chốt đỏ. Có thể thay bằng khớp Hook để có góc quay lớn. Khâu xanh và lục nối với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển khớp cầu 2 DoF 4

Khớp cầu 2 bậc tự do bên trái được điều khiển từ xa nhờ tay gạt hồng của khớp cầu 2 bậc tự do bên phải và 2 thanh truyền vàng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển khớp cầu 2 DoF 3

Cơ cấu này thay cho khớp cầu có chốt, 2 bậc tự do. Khâu bị dẫn: khung vàng có 2 bậc tự do quay. Khi khung vàng nằm ngang, tâm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển khớp cầu 2 DoF 2

Cơ cấu này thay cho khớp cầu có chốt, 2 bậc tự do. Khâu dẫn: 2 động cơ, xám và lục. Khâu bị dẫn: trục lục có 2 bậc tự

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển khớp cầu 2 DoF 1

Cơ cấu này thay cho khớp cầu có chốt 2 bậc tự do. Khâu dẫn: 2 động cơ nâu. Khâu bị dẫn: trục hồng có 2 bậc tự do quay.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển khớp cầu 2

Đây là cơ cấu “Spherical connection of large turning angle 2a” có nguồn dẫn động. Tâm khớp là giao điểm của đường tâm 3 trục quay (xanh, lục và hồng). Nhược điểm:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển khớp cầu 1

Đây là cơ cấu “Spherical connection of large turning angle 2a” có nguồn dẫn động. Chi tiết trong suốt thể hiện động cơ thủy lực. Nhược điểm: chỉ một động cơ gắn

Xem thêm