back to homepage

Tag "Khớp trục xích"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục xích 1C

Chain drive 1C Chain coupling Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây     (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ

Xem thêm