back to homepage

Tag "Khớp trục xích"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục xích 5F

Bộ truyền xích hành tinh. Đĩa xích màu kem cố định. Hai đĩa xích có cùng số răng. Thanh hồng lắp khớp quay với trục quay của đĩa xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục xích 5E

Bộ truyền xích hành tinh. Đĩa xích màu kem cố định. Hai đĩa xích có cùng số răng. Thanh hồng lắp khớp quay với trục quay của đĩa xích vàng.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục xích 5D

Bộ truyền xích hành tinh. Đĩa xích màu kem cố định. Hai đĩa xích có cùng số răng. Khâu dẫn là cần và bánh răng xám. Quỹ tích của tâm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục xích 3F

Hai đĩa xích như nhau. Quỹ tích của tâm khớp quay giữa thanh hồng và xanh là đường cong phức tạp. Chain drive 3F Two sprockets are identical. Locus of center

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục xích 3E

Hai đĩa xích như nhau. Quỹ tích của tâm khớp quay giữa thanh hồng và xanh là đường cong phức tạp. Chain drive 3E Two sprockets are identical. Locus of center

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục xích 1C

Chain drive 1C Chain coupling Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây     (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ

Xem thêm