back to homepage

Tag "Ly hợp răng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp ly tâm 4

Trục vào màu xanh, trục ra màu lục. Hai đòn vàng quay được trên chốt màu cam của đĩa trục vào màu xanh. Khi vận tốc trục vào tăng đến

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp răng 1

Trục vào màu xanh và đĩa côn ngoài màu hồng lắp then trượt với nhau. Trục ra màu lục (có răng mặt đầu) và đĩa côn trong màu cam ắp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp răng

Trục dẫn màu cam. Đóng ly hợp bằng lực lò xo (cũng có thể bằng lực tay). Không thể hiện bộ phận định vị càng gạt hồng lúc ly hợp

Xem thêm