back to homepage

Tag "Mặt phẳng phân giác"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục đồng tốc Weiss 1

Có độ lệch giữa tâm các rãnh vòng trên mỗi trục và tâm của khớp trục (xem hình phía trên). Nhờ đó bi được định vị bởi tiếp xúc với các rãnh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục đồng tốc Birfield 1

Có độ lệch giữa tâm các rãnh vòng trên mỗi trục và tâm của khớp trục (xem hình phía trên). Nhờ đó bi được định vị bởi tiếp xúc với các rãnh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Rzeppa 1

Thanh đỏ nối với trục vàng bằng khớp loại 2 (có 4 bậc tự do). Thanh đỏ nối với trục lục bằng khớp loại 2. Thanh đỏ nối với lồng

Xem thêm