back to homepage

Tag "Máy tiện đa năng"

Puma SMX 3100 S – máy tiện đa năng

Puma SMX 3100 S là máy tiện đa năng thế hệ thứ ba của công ty Doosan, tích hợp các khả năng của máy gia công đứng và trung tâm

Xem thêm