back to homepage

Tag "Sony"

Đường sắt Indonesia sẽ dùng vé FeliCa của Sony

Sony cung cấp thẻ FeliCa sử dụng như vé tàu cho mạng lưới đường sắt Indonesia – KCJ (PT Kai Commuter Jabodetabek).

Xem thêm