back to homepage

Tag "Thanh răng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến chuyển động thẳng hai chiều thành một chiều 1

Bánh răng lục và vàng quay lồng không trên trục ra màu tím gắn bánh cóc.  Mỗi bánh răng có cóc riêng ăn khớp với bánh cóc. Khung dẫn màu xám mang

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền chuyển động thẳng 8

Có hai đai. Một đầu đai cố định vào puli. Khi con trượt hồng chuyển động đều, con trượt vàng cũng vậy. Tỷ số truyền động giữa hai con trượt là

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động thanh răng – bánh răng để chuyển hướng chuyển động thẳng

Khâu dẫn: con trượt xanh chạy dọc đường dẫn cố định nhờ xy lanh xám. Khâu bị dẫn: con trượt tím chạy dọc đường dẫn quay màu nâu. Chuyển động này

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động thanh răng – thanh răng 5

Rack-Rack transmission 5 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động thanh răng – thanh răng 4

Hướng răng trên hai phần răng của thanh răng tím ngược nhau. Rack-Rack transmission 4 Tooth directions on the two gear parts of the violet rack are opposite. Để xem các

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động thanh răng – thanh răng 3

Dạng răng: chữ nhật. Góc nghiêng răng: β1 = 0 độ, β2 = 45 độ Góc giữa hai phương trượt: γ = 45 độ Quan hệ chuyển vị: s2 =

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động thanh răng – thanh răng 2

Rack-Rack transmission 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động thanh răng – thanh răng 1

Rack-Rack transmission 1 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền chuyển động thẳng 9

Một con trượt là khâu dẫn chuyển động đều. Nói chung con trượt bị dẫn chuyển động không đều. Tuy nhiên có ngoại lệ. Ví dụ, video cho thấy trường hợp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động bánh răng thanh răng 3

Đổi phương chuyển động thẳng. Application of rack pinion mechanism 3 Changing direction of a rectilinear motion Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn

Xem thêm