back to homepage

Tag "Cơ cấu bình hành"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành kép 4

Cơ cấu bình hành kép dùng để nâng hạ bàn bằng cách quay vít me màu cam. Vít me có ren cùng bước, ngược chiều xoắn ở hai đầu. Double parallelogram mechanism

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành kép 3

Cơ cấu bình hành kép dùng để dấu sàn diễn sân khấu. Sàn màu nâu di chuyển gần như thẳng đứng và có đối trọng lắp trên khâu dẫn màu xanh. Double

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng cơ cấu bình hành 4

Cơ cấu bình hành truyền động giữa hai trục song song. Đĩa màu đỏ quay tại chỗ không cần ổ. Ổ trục bị dẫn màu xanh có thể di động. Application of

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng cơ cấu bình hành 9

Cơ cấu bình hành truyền động giữa hai trục song song. Trục màu xanh quay tại chỗ không cần ổ. Application of parallelogram mechanism 9 Transmission of rotation movement between parallel

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng cơ cấu bình hành 10

Cơ cấu bình hành truyền động giữa hai trục song song. Đầu mang dụng cụ cắt có thể di chuyển theo 3 trục Ox, Oy và Oz. Application of parallelogram mechanism

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành có bánh răng 2

Bánh răng răng trong màu cam số răng Z5 đồng thời là thanh truyền. Z4 số răng của bánh răng đỏ Z2 số răng của bánh răng lục. Z1 số

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục giữa hai trục chéo nhau 2

Khớp trục giữa hai trục chéo nhau. Khối màu lục có hai lỗ tạo góc 90 độ như góc giữa hai trục và khoảng cách giữa hai lỗ cũng bằng khoảng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 2

Khớp trục chốt. Là khớp đồng tốc. Các chốt và các lỗ nằm trên đường tròn của mỗi trục có bán kính bằng nhau. A = R2 – R1 A: Độ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Schmidt

Ứng dụng của cơ cấu bình hành: truyền động giữa hai trục song song. Khâu màu hồng quay tại chỗ mà không cần ổ đỡ. Hai trục có thể di

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 1

Khớp trục chốt. Là khớp đồng tốc. Các chốt nằm trên đường tròn của mỗi trục có bán kính bằng nhau. A = R1 + R2 A: Độ lệch trục

Xem thêm