back to homepage

Tag "Con trượt lăn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Con trượt lăn

  Các con lăn được đặt sao cho con lăn giữa tiếp xúc với mặt dưới, các con lăn kia với mặt trên của đường trượt. Như vậy con lăn không bị

Xem thêm